pl |  en


PLATINET S.A
ul. Christo Botewa 48
30-798 Kraków

tel. +48 12 65 10 500
fax +48 12 65 10 570
biuro@platinet.pl


NIP: 679-284-42-18
REGON: 120039390
KRS: 0000233360

NUMER KONTA : 30 1060 0076 0000 3210 0015 6107

Platinet S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000233360, posiadająca NIP numer : 6792844218, Regon numer 120039390, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 29.000.000,00 PLN.